Overig

 

 

 

 

 

 

 

Uurtarief

 

Registerpsycholoog NIP/Orthopedagoog-Generalist NVO:

€ 87,50 per 60 minuten.

Begeleiding in de praktijk

 

 • Begeleiding bij leerproblemen (lezen, spellen, rekenen)
 • Dyslexie-behandeling
 • Huiswerkbegeleiding (voortgezet onderwijs)
 • Coaching

 

Didactisch onderzoek

 

 • Enkelvoudig ( 1 leerstofgebied)
 • Meervoudig (meerdere leerstofgebieden)
 • anamnese/vragenlijsten
 • onderzoek naar schoolvorderingen
 • uitwerking/verslaglegging
 • adviesgesprek

 

Enkelvoudig onderzoek/psychologisch onderzoek

 

 • Intelligentie-onderzoek
 • Zelfbeeldonderzoek/persoonlijkheidsonderzoek
 • Afname NIO (inclusief advisering)

 

Breed onderzoek/ontwikkelingsstoornissen

 

 • Onderzoek naar aandachts-/concentratieproblemen (ADHD/ADD)
 • Autisme
 • Executieve functies (inclusief intelligentie-onderzoek)

 

Screening

 

 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Aandachts-/concentratieproblematiek
 • Executieve functies

 

Onderzoek naar leerstoornissen

 

 • Dyslexie-onderzoek (inclusief IQ-onderzoek)
 • Dyscalculie-onderzoek (inclusief IQ-onderzoek)

 

Modules groep 7/8 en voortgezet onderwijs

 

 • Module werkwoordspelling (basis) 6x
 • Module werkwoordspelling (voortgezet) 6x
 • Module grammatica/redekundig ontleden 6x
 • Module grammatica/taalkundig ontleden 6x
 • Module samenvatten/mindmapping 6x
 • Module spelling/werkwoordspelling bassischool
 • Module leesstrategieen/begrijpend lezen

 

 

Tarieven

€ 50,- per 45 minuten

€ 50,- per 45 minuten

€ 50,- per 45 minuten

€ 50,- per 45 minuten

€ 275,-

€ 400,-

 

€ 475,-

€ 450,-

€ 375,-

€ 950,-

 

€ 950,-

€ 900,-

 

€ 275,-

€ 800,-

€ 850,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

In overleg. Zie tarief begeleiding in de praktijk.

In overleg. Zie tarief begeleiding in de praktijk.

 

Tevens is het mogelijk om in het kader van het schoolverlaterstraject in groep 8 nader onderzoek te laten verrichten (onder andere afname NIO/drempelonderzoek en eventueel onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren in verband met een aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs; lwoo).

© 2015 Praktijk Klavertje Vier.

Webdesign en Fotografie: DeMarti Image & Motion